Καραολή Δημητρίου 260 - Εύοσμος

2310 602308
6973803041

Εξαρτήματα Στέγης

Πλευρική σύνδεση με κορυφή ΛΕΠΙ

Πλευρική σύνδεση με κορυφή ΛΕΠΙ

Μεταλλική καλύπτρα Stopper πουλιών

Μεταλλική καλύπτρα Stopper πουλιών

Κάθετη σύνδεση με κορυφή ΛΕΠΙ

Κάθετη σύνδεση με κορυφή ΛΕΠΙ

Τριπλή Κορυφή

Τριπλή Κορυφή

Τετραπλή Κορυφή

Τετραπλή Κορυφή

Ακροκέραμο

Ακροκέραμο

Κορυφή

Κορυφή

Ακροκέραμο

Ακροκέραμο

Διπλή Κορυφή

Διπλή Κορυφή