14ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Σερρών

23940 73804
69487 53963
69487 53962

Ecoalumin (Αξεσουάρ)

Άγγιστρο Κεραμιδιού

Άγγιστρο Κεραμιδιού

Άγγιστρο

Άγγιστρο

Γωνία (Εξωτερική)

Γωνία (Εξωτερική)

Γωνία Εξωτερική (Αμβλεία Οξεία)

Γωνία Εξωτερική (Αμβλεία Οξεία)

Γωνία Εσωτερική (Αμβλεία Οξεία)

Γωνία Εσωτερική (Αμβλεία Οξεία)

Γωνία Εσωτερική

Γωνία Εσωτερική

Γωνία Σωλήνα Φ75 67

Γωνία Σωλήνα Φ75 67

Γωνία Σωλήνα Φ75 90

Γωνία Σωλήνα Φ75 90

Ημιτάφ Φ40 σε Φ75

Ημιτάφ Φ40 σε Φ75

Ημιτάφ Φ67 σε Φ75

Ημιτάφ Φ67 σε Φ75

Κατεβασιά Ανοιχτή

Κατεβασιά Ανοιχτή

Κατεβασιά Τερματικό

Κατεβασιά Τερματικό

Στήριγμα (Τοποθέτησες σε κοδρόνι)

Στήριγμα (Τοποθέτησες σε κοδρόνι)

Στήριγμα (Τοποθέτησης σε μετώπη)

Στήριγμα (Τοποθέτησης σε μετώπη)

Στήριγμα Γ (Ουρά)

Στήριγμα Γ (Ουρά)

Στήριγμα Σωλήνα

Στήριγμα Σωλήνα

Σύνδεσμος Σωλήνα

Σύνδεσμος Σωλήνα

Συνδετήρας Υδροροών

Συνδετήρας Υδροροών

Σωλήνας Υδροροής

Σωλήνας Υδροροής

Τερματικό

Τερματικό

Υδροροή

Υδροροή

Περισσότερα...